Việt Nam Japan English

Sửa chữa:

Nhận sửa chữa các loại máy hàn và robot công nghiệp

Chuyển giao công nghệ:

Nhận chuyển giao công nghệ các loại robot hàn TIG, MIG, CẮT PLASASMA, GẮP, SƠN

tinkhac