Sản phẩm - Robot cắt Laser 3D, Robot hàn cũ, robot hàn AW8010, ROBOT HÀN PANASONIC
Việt Nam Japan English
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr. HƯNG: 0989378728

Mr. HƯNG Mr. HƯNG

Mr. Điệp: 0971544888

Mr. Điệp Mr. Điệp

  • CO2/MAG WELDING MACHINE DL350II
  • CO2/MAG WELDING MACHINE DL350II
  • CO2/MAG WELDING MACHINE DL350II
  • CO2/MAG WELDING MACHINE DL350II

CO2/MAG WELDING MACHINE DL350II

DL-350 II

 
 
Further evolution of our high quality welding performance low spatter and low heat input CO2 /MAG welder

A welder essential for high quality CO2/MAG welding
Advance the Progress of low spatter performance and thin sheet welding performance

* Advance Low Spatter Performance!

* Advance Thin Sheet Welding Performance!

* Advance Arc Start Performance
Tải xuống tài liệu Tải xuống tài liệu