Liên hệ - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HƯNG LONG

Liên hệ - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HƯNG LONG

Liên hệ - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HƯNG LONG

liên hệ hotline

0862549068 0971544888

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HƯNG LONG

Địa chỉ: 10/5C Đông Lân 7, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm,  huyện Hóc Môn,

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST: 0 3 1 2 7 7 6 1 1 9

Điện Thoại: (+848) 6254 9068          Fax: (+848) 6254 9068

Email: info@robotviet.com.vn                   Web: www.laserviet.vn

Số tài khoản:  6130201008827 Ngân hàng Agribank, Chi nhánh 12.